ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με βάση την από 1/2018 Δημόσια Πρόσκληση της ΕΕΔΑ (5.6.2018)


ΠΙΝΑΚΑΣ Υποψηφίων οι οποίοι/οποίες πληρούν το σύνολο των απαιτούμενων τυπικών προσόντων πρόσληψης της από 1/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και προκρίνονται στο στάδιο της συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στα γραφεία της ΕΕΔΑ (Νεοφύτου Βάμβα 6, 10674 Αθήνα) (10.5.2018) 


ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υποψηφίων που αποκλείστηκαν κατά το στάδιο της προεπιλογής και δεν καλούνται σε συνέντευξη γιατί δεν πληρούν το σύνολο των απαιτούμενων τυπικών (γενικών ή ειδικών) προσόντων πρόσληψης της από 1/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (10.5.2018) 


Δημόσια Πρόσκλησηγια την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού(προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 28.2.2018) 

Παράρτημα-Υπεύθυνη Δήλωση

Περίληψη Δημόσιας Πρόσκλησης 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ)

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 

Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Ιούνιος 2018) 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2016

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2016 βλ. εδώ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Οκτώβριο 2018)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Οκτώβριο 2018)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

 Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine