ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

UN CERD

UN CERD Concluding Observations - List of Issues / Kαταληκτικές Παρατηρήσεις - Κατάλογος Θεμάτων της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε μορφής Φυλετικών Διακρίσεων

CERD, Concluding observations on the twentieth to twenty-second periodic reports of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε μορφής Φυλετικών Διακρίσεων επί των περιοδικών εκθέσεων της Ελλάδας υπ’ αριθ. 20 – 22), CERD/C/GRC/CO/20-22, 3.10.2016 

CERD, List of themes in relation to the combined twentieth to twenty-second periodic reports of Greece (Κατάλογος Θεμάτων σχετικών με τις συνδυασμένες περιοδικές εκθέσεις της Ελλάδας υπ’ αριθ. 20 – 22), CERD/C/GRC/Q/20-22, 7.6.2016


CERD, Concluding observations on the sixteenth to nineteenth periodic reports of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε μορφής Φυλετικών Διακρίσεων επί των περιοδικών εκθέσεων της Ελλάδας υπ’ αριθ. 16 – 19), CERD/C/GRC/CO/16-19, 14.9.2009

CERD, List of Issues in relation to the sixteenth to nineteenth Periodic Reports of Greece (Κατάλογος Θεμάτων σχετικών με τις περιοδικές εκθέσεις της Ελλάδας υπ’ αριθ. 16 – 19), CERD/C/GRC/Q/16-19, 30.6.2009


CERD, Concluding observations on the twelfth to fifteenth periodic reports of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε μορφής Φυλετικών Διακρίσεων επί των περιοδικών εκθέσεων της Ελλάδας υπ’ αριθ. 12 – 15), CERD/C/304/Add.119, 27.4.2001


CERD, Concluding observations on the eleventh periodic report of Greece [Observations Finales (paras. 75 – 92] (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε μορφής Φυλετικών Διακρίσεων επί της ενδέκατης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας (παρ. 75 -92)), A/47/18(SUPP) paras. 75-92, 5.5.1993 

 

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 

Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Ιούνιος 2018) 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2016

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2016 βλ. εδώ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Οκτώβριο 2018)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Οκτώβριο 2018)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

 Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine