ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

ΝΕΑ

Έκθεση της ΕΕΔΑ με θέμα «Αρχές Καλής Διενέργειας Δημοψηφισμάτων: Ουσιαστικές εγγυήσεις, διαδικαστικές εγγυήσεις, βέλτιστες πρακτικές» (31.5.2018) και Δελτίο Τύπου


Η Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρία Dunja Mijatović, στην ΕΕΔΑ (25.6.2018)

Σχετικό φωτογραφικό υλικό


Ανακοίνωση της ΕΕΔΑ για την απώλεια του Βασίλη Καρύδη


Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με βάση την από 1/2018 Δημόσια Πρόσκληση της ΕΕΔΑ (5.6.2018)


 Ανακοίνωση της ΕΕΔΑ για το ζήτημα της εκπαίδευσης των κρατουμένων (30.5.2018)


 Επίσκεψη ΕΕΔΑ στο Πειραματικό Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών (15.5.2018)

Σχετικό υλικό: Παρουσίαση της ΕΕΔΑ και της ΟΔΔΑ


Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Την ΕΕΔΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρός της, κ. Γ. Σταυρόπουλους και το Μέλος κ. Σοφία Βιδάλη, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΔΠΘ  (24.5.2018)


  

 

 Επιστημονική Ημερίδα με θέμα

Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα 

Αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και πρακτικής υπό το πρίσμα των διεθνών και ευρωπαϊκών κατευθυντήριων αρχών

 (23.5.2018)

Εισήγηση Προέδρου ΕΕΔΑ, κ. Γ. Σταυρόπουλου

Σχετικό φωτογραφικό υλικό


ΠΙΝΑΚΑΣ Υποψηφίων οι οποίοι/οποίες πληρούν το σύνολο των απαιτούμενων τυπικών προσόντων πρόσληψης της από 1/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και προκρίνονται στο στάδιο της συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στα γραφεία της ΕΕΔΑ (Νεοφύτου Βάμβα 6, 10674 Αθήνα) (10.5.2018) 


ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υποψηφίων που αποκλείστηκαν κατά το στάδιο της προεπιλογής και δεν καλούνται σε συνέντευξη γιατί δεν πληρούν το σύνολο των απαιτούμενων τυπικών (γενικών ή ειδικών) προσόντων πρόσληψης της από 1/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (10.5.2018)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του ΣχΝ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας» (8.5.2018) 


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την τροποποίηση των διαδικασιών Ασύλου (7.5.2018)


Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων της διαδικασίας επιλογής για τη θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, βάσει της από 1/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) (26.4.2018)


 Nέο Θεματικό Δελτίο του ΕΔΔΑ μεταφρασμένο στα Ελληνικά (Απρίλιος 2018)

Αντίρρηση Συνείδησης


Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Κάλυψη θέσεων με απόσπασή ή μετάταξη Ειδικού Επιστημονικού και Διοικητικού προσωπικού στην ΕΕΔΑ (έως 7.5.2018)


  Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στη Δημόσια Συζήτηση με θέμα

Το μάθημα των Θρησκευτικών υπό το φως της πρόσφατης απόφασης 660/2018 Ολομ. του ΣτΕ 

που συνδιοργανώνουν η Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου και ο Όμιλος "Αριστόβουλος Μάνεσης" (9.5.2018) 

Εισήγηση Προέδρου ΕΕΔΑ, κ. Γ. Σταυρόπουλου


Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστική Βίας 2017 στον Πρόεδρο της Βουλής (19.4.2018)


Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2017 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (28.3.2018)

  • Την πρόσκληση στη Συνέντευξη Τύπου θα βρείτε εδώ
  • Το Δελτίο Τύπου για τη Συνέντευξη Τύπου θα βρείτε εδώ 
  • Την Ετήσια Έκθεση 2017 θα βρείτε εδώ 

Σχετικό φωτογραφικό υλικό


Η ΕΕΔΑ παραθέτει στα ελληνικά τις Αρχές σχετικά με το Status των Εθνικών Θεσμών (Αρχές των Παρισίων) (22.3.2018)


Η ΕΕΔΑ δημοσιεύει Κατάλογο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (22.3.2018)


Δήλωση της ΕΕΔΑ για την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας της ελευθερίας της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης (19.3.2018)


Θέσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Θεσμών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΔΕΘΑΔ-ENNHRI) σχετικά με το σχέδιο Διακήρυξης της Κοπεγχάγης, ενόψει της προετοιμασίας για της 5ης Διάσκεψης για την μεταρρύθμιση του συστήματος της ΕΣΔΑ (2018)


Κείμενο Παρατηρήσεων της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) επί του Σχεδίου Νόμου «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας» (1.3.2018)


Διάλεξη του Προέδρου ΕΕΔΑ κ. Γεώργιου Σταυρόπουλου στο ΑΠΘ, με θέμα «Το εκλογικό δικαίωμα των εκτός Επικρατείας Ελλήνων και η συνταγματολογική αξιολόγηση των προτάσεων νομοθετικής τους υλοποίησης » (28.2.2018) 

Σχετικό Βίντεο


Ανακοίνωση ΕΕΔΑ  για την ακρόαση φορέων με θέμα: Προβλήματα των αιτούντων διεθνή προστασία – προσφύγων – μεταναστών, που έλαβε χώρα στις 20 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της Επιτροπής (20.2.2018)

Σχετικό φωτογραφικό υλικό


Nέο Θεματικό Δελτίο του ΕΔΔΑ μεταφρασμένο στα Ελληνικά (Φεβρουάριος 2018)

 Ρητορική Μίσους  


Πρόσκληση του Προέδρου της ΕΕΔΑ, προς όλους τους φορείς που μετέχουν στη σύνθεσή της, για ορισμό Μελών ενόψει νέας θητείας

 


Έκθεση της ΕΕΔΑ με θέμα «Διευκόλυνση άσκησης δικαιώματος ψήφου από τους εκτός Επικρατείας Έλληνες πολίτες: Η υλοποίηση του Συνταγματικού Συμβολαίου ως δημοκρατική και κοινωνική αναγκαιότητα.»  (21.12.2017)


Δήλωση της ΕΕΔΑ για την κατάσταση του συστήματος υποδοχής και ασύλου στη χώρα

Δελτίο Τύπου 


15 Ιανουαρίου 2018: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κ. Γεώργιου Σταυρόπουλου στα γραφεία της ΕΕΔΑ με τον Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Κατάρ, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.


Ομιλία Προέδρου ΕΕΔΑ στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.1920/1991 (Α΄11), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182)», κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Σχετικό video


Καμπάνια για τα 70 χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (10 Δεκεμβρίου 1948)

Το μήνυμα του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR) για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου 2017), Zeid Ra'ad Al Hussein.


Ανακοίνωση ΕΕΔΑ για την Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, κα Αναστασία Τσουκαλά


Παρουσίαση της έκθεσης ΕΕΔΑ για το έτος 2016 και συζήτηση στην από 7.11.2017 κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής.

Σχετικό video


Ανακοίνωση για την εκλογή της Α'  Αντιπροέδρου της ΕΕΔΑ, Αν. Καθηγήτριας κας Μαρίας Γαβουνέλη (27.9.2017)


Ετήσια Έκθεση 2016

Επίδοση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕΔΑ στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων (27.9.2017) Επιστολή Προέδρου ΕΕΔΑ για την επίδοση της έκθεσης

Eπίδοση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕΔΑ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (25.9.2017)


Δήλωση της ΕΕΔΑ για τη Διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του σχολικού έτους 2017-2018 για τα παιδιά με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (5.7.2017)

Δελτίο Τύπου της ΕΕΔΑ (3.8.2017)


Συμβολή της ΕΕΔΑ στο κάλεσμα του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, κ. Juan Pablo Bohoslavsky σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων στα δικαιώματα του ανθρώπου για τις πολιτικές οικονομικής προσαρμογής (31 Ιουλίου 2017)

 Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πρωτοβουλία του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Στρατηγικού Σχεδίου (Στρατηγικός Σχεδιασμός 2018-2020) για το Σωφρονιστικό Σύστημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (5.7.2017)


Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στην Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: "Σωφρονιστική Πολιτική - παρόν και μέλλον" (30.6.2017) 

Φωτογραφίες από την Ημερίδα


Ανακοίνωση της ΕΕΔΑ με αφορμή τις καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις στον Έβρο (Ιούλιος 2017)


"Κι εσύ για κάποιον είσαι «ο άλλος»": Το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας συμμετέχει στην 20η Ιούνη, Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, με την προβολή τηλεοπτικού σποτ (20.6.2017)


Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ επί της Έκθεσης του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, François Crépeau, για τη δεύτερη αποστολή του στην Ελλάδα (12 – 16 Μαΐου 2016) (8.6.2017):


Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2016 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων (7.6.2017)


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Επείγουσα Δήλωση της ΕΕΔΑ σχετικά με τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα στην Ελλάδα (30.5.2017):

«Ο Καθηγητής Πέτρος Στάγκος, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων σε ανταλλαγή απόψεων η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στις 29 Μαῒου 2017. Θέμα της ανταλλαγής απόψεων ήταν οι μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά εργασίας και οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Κατά την παρέμβασή του, ο Καθηγητής Στάγκος παρέσχε μαρτυρία για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων από το Χάρτη και συγκεκριμένα για τις πλείστες συλλογικές καταγγελίες οι οποίες έχουν ασκηθεί ενώπιον της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν επίσης ο κ. Declan Costello, Επικεφαλής Διαπραγματεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECFIN), ο κ.  Heinz Koller, Περιφερειακός Διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και ο κ. Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Συναφώς, πρέπει να σημειωθεί ότι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) της Ελλάδας έχει πρόσφατα δημοσιεύσει επείγουσα Δήλωση για τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα η οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη».


Δελτίο Τύπου αναφορικά με την παρατεινόμενη κατάσταση στο Ελληνικό (4.5.2017)


Επείγουσα Δήλωση ΕΕΔΑ σχετικά με τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα στην Ελλάδα (28.4.2017)


Δήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ENNHRI "Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη στο πεδίο της Μετανάστευσης:  Συνέργεια για την Προώθηση και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου" (8.3.2017) 


GANHRI 2017: Παγκόσμια συνάντηση των ΕΘΑΔ στην οποία συμμετέχει και η ΕΕΔΑ (6-8.3.2017)


Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung, στο πλαίσιο της 34ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα «Εργασιακά δικαιώματα υπό το πρίσμα της διαρθρωτικής προσαρμογής και της πολιτικής λιτότητας» (3.3.2017)

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 

Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Ιούνιος 2018) 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2016

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2016 βλ. εδώ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Ιούνιο 2018)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Ιούνιο 2018)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine