ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

ΝΕΑ

Επείγουσα Δήλωση ΕΕΔΑ σχετικά με τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα στην Ελλάδα (28.4.2017)

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2016 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (4.4.2017):

  • Την πρόσκληση στη Συνέντευξη Τύπου θα βρείτε εδώ.
  • Την Ετήσια Έκθεση 2016 θα βρείτε εδώ

 Δύο νέα Θεματικά Δελτία του ΕΔΔΑ μεταφρασμένα στα Ελληνικά (Μάρτιος 2017)

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας


Δήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ENNHRI "Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη στο πεδίο της Μετανάστευσης:  Συνέργεια για την Προώθηση και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου" (8.3.2017) 


GANHRI 2017: Παγκόσμια συνάντηση των ΕΘΑΔ στην οποία συμμετέχει και η ΕΕΔΑ (6-8.3.2017)


Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung, στο πλαίσιο της 34ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα «Εργασιακά δικαιώματα υπό το πρίσμα της διαρθρωτικής προσαρμογής και της πολιτικής λιτότητας» (3.3.2017)


Υπόμνημα της ΕΕΔΑ στην τετραετή αναλυτική έκθεση του 2017 του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για το δικαίωμα αντίρρησης συνείδησης (Φεβρουάριος 2017)


Ανακοίνωση ΕΕΔΑ με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους οκτώ τούρκους στρατιωτικούς (30.1.2017)


Ανακοίνωση ΕΕΔΑ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής (30.1.2017)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ ενόψει της εξέτασης της 27ης Ελληνικής Έκθεσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Άρθρα  3, 11, 12, 13 και 14) και της 11ης Ελληνικής Έκθεσης για την εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Άρθρο 4) (Περίοδος Αναφοράς 01/01/2012-31/12/2015) (Ιανουάριος 2017)


Δήλωση ΕΕΔΑ σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιστροφής προσφύγων στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου (19.12.2016)


Κoινή Δήλωση  ODIHR, Council of Europe, ENNHRI, IOI και OHCHRστο πλαίσιο της συνάντησης εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εθνικών θεσμών δικαιωμάτων του ανθρώπου στην περιφέρεια του ΟΑΣΕ, Βαρσοβία (19.12.2016) 

Η ΕΕΔΑ συμμετείχε στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εθνικών θεσμών δικαιωμάτων του ανθρώπου στην περιφέρεια του ΟΑΣΕ, η οποία έλαβε χώρα στο Γραφείο του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ODIHR) στη Βαρσοβία (28-29-12.2016)


Έκθεση ΕΕΔΑ: Oι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων (Δεκέμβριος 2016) 


10 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Stand up for someone’s rights today

Διάβασε τη Δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου


Aνακοίνωση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας σχετικά με την υπόθεση του Ουαλίντ Ταλέμπ (2.12.2016)


Δήλωση του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης (21.11.2016)

« Ενημερώθηκα με λύπη ότι το Σχέδιο Νόμου για τη δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί αύριο στη διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν εξασφαλίζει τη δημιουργία ενός πραγματικά αποτελεσματικού μηχανισμού. Το παρόν Σχέδιο Νόμου παραβλέπει τις συστάσεις που η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κι εγώ διατυπώσαμε προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτής. Προτρέπω τα μέλη του Κοινοβουλίου να αναθεωρήσουν το Σχέδιο Νόμου και να το τροποποιήσουν σύμφωνα με τις συστάσεις μου και τα διεθνή πρότυπα.  

- Η επιστολή μου, της 25ης Ιουλίου 2016, στον κ. Τόσκα, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και στον κ. Ν. Παρασκευόπουλο, Υπουργό Δικαιοσύνης της Ελλάδας: http://bit.ly/2gdfDCo

- Συστάσεις από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου http://bit.ly/2fk64Cn »


Aνακοίνωση της EEΔΑ για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κατατέθηκε στη Βουλή στις 9.11.2016 με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης  κυκλοφορίας  των  εργαζομένων,  ΙΙ) λήψη  αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης» (17.11.2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ σχετικά με τη διαρκή παραβίαση του Άρθρου 1 παρ. 2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ως προς τους αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα (11.11.2016)


Δήλωση στήριξης από το ENNHRI του Επιτρόπου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Πολωνίας (28.10.2016)


 

 

Δημόσια Συζήτηση

Συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα φιλοξενίας  προσφύγων και  μεταναστών : προβλήματα και προοπτικές 

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 18:00  

Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ακαδημίας 60, Αθήνα  

 Φωτογραφίες από την εκδήλωση


Η διάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον Προϋπολογισμό - H ΕΕΔΑ προσκεκλημένη της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας (20.10.2016) 


Δήλωση της ΕΕΔΑ με αφορμή την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία. 


Δελτίο Τύπου της ΕΕΔΑ με αφορμή μια ακόμη καταδίκη της Ελλάδας σε θέματα Αντιρρησιών Συνείδησης [ΕΔΔΑ, Παπαβασιλάκης κ. Ελλάδας, 15.9.2016] (27.9.2016)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΔΑ (Ο.Ε.) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 21.10.2016


Υιοθέτηση της Έκθεσης της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης για την Ελλάδα 33η Σύνοδος του Συμβουλίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ΟΗΕ Προφορική δήλωση της ΕΕΔΑ (21.9.2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και άλλες διατάξεις» (20.9.2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτριών/τών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του ΕΣΥ» (1.9.2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη «Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης» (Ιούλιος 2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα» (Ιούλιος 2016)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Για τα παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων και για τα δικαστικά έξοδα» (Ιούλιος 2016)


Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ που αναγνώστηκε από την Προεδρεύουσα του Ε΄ Τμήματος Διεθνούς Επικοινωνίας και Συνεργασίας, Καθ. κυρία Μαρία Γαβουνέλη, για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (ICERD) στην Ελλάδα, 2453η συνάντηση 90η Συνεδρίαση της Επιτροπής για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (4.8.2016) [ανάγνωση της Δήλωσης σε: UN Web TV]

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (ICERD) στην Ελλάδα (11.7.2016) 


Δήλωση της ΕΕΔΑ με αφορμή την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των οκτώ τούρκων στρατιωτικών (20.7.2016)


Δήλωση της ΕΕΔΑ για τη Διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του σχολικού έτους για τα παιδιά με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (22.7.2016)


Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια! - Η ΕΕΔΑ υιοθετεί το Κείμενο Αρχών για την Παιδική Προστασία στην Ελλάδα 


Δήλωση της ΕΕΔΑ για παροχή δικαιώματος ψήφου στους απόδημους Έλληνες με αφορμή το σχέδιο νόμου «αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών» (20.7.2015)


Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Zeid Ra'ad Al Hussein: Η απάντηση της Τουρκίας στην απόπειρα πραξικοπήματος θα πρέπει να θεμελιώνεται στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Κράτος Δικαίου (19.7.2016)


 

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ,  τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου 

(Ioύνιος 2016) 


Kοινή Δήλωση ΟPRE για τις αναγκαστικές εξώσεις των Ρομά και Ταξιδιωτών (29.6.2016)


Έκθεση του Ειδικού εισηγητή των ΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας, κ. Mutuma Ruteere, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του στην Ελλάδα (A/HRC/32/50/Add.1)

Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ στην 32η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ κατά τη συζήτηση της Έκθεσης του Ειδικού εισηγητή των ΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας, κ. Mutuma Ruteere, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του στην Ελλάδα [ανάγνωση της Δήλωσης στο UNWebTV(27.6.2016) 


Δημόσια Δήλωση της ΕΕΔΑ για την τροπολογία που αλλάζει τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών (17.6.2016)


H EEΔΑ φιλοξένησε στην Αθήνα την 3η συνάντηση της Πλατφόρμας OPRE για την ισότητα των Ρομά (7.6.2016-8.6.2016)

Η COE-FRA-EQUINET-ENNHRI Operational Platform for Roma Equality ("the OPRE Platform") εγκαινιάστηκε στο Στρασβούργο στις 30 Ιανουαρίου 2015 σε συνέχεια της κοινής διάσκεψης μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης (COE), του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θεσμών για την Ισότητα (EQUINET) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ENNHRI) που έλαβε χώρα στην Βιέννη στις 9 Οκτωβρίου 2013. 


Ελευθερία Πληροφορίας και Τεκμήριο Αθωότητας: η Αναζήτηση της Αναγκαίας Ισορροπίας (1.6.2016)

1. Συστάσεις ΕΕΔΑ

2. Περίληψη των Συστάσεων της ΕΕΔΑ

3. Δελτίο Τύπου ΕΕΔΑ


Δήλωση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ μετά το πέρας της Αποστολής στα όργανα της ΕΕ (Βρυξέλλες, 30.5.2016-3.6.2016) – «Η οικονομία πρέπει να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, όχι αντίστροφα»

Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στην συνάντηση του ENNHRI με τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, κ. Juan Pablo Bohoslavsky (Βρυξέλλες, 30.5.2016)

Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για την Ελλάδα (A/HRC/31/60/Add.2)


To δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση: κύριοι άξονες (5.5.2016)

1. Έκθεση ΕΕΔΑ 

2. Περίληψη της Έκθεσης ΕΕΔΑ

3. Δελτίο Τύπου ΕΕΔΑ


Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ: Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση της Ελλάδας, Δεύτερος Κύκλος (UPR-Greece, 2nd cycle)

Κατατεθέντα κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό (3.5.2016)


Έκθεση της ΕΕΔΑ σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα υπό το πρίσμα του Ν. 4375/2016 (25.4.2016)


Έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας για το έτος 2015: Καταγραφή περιστατικών βίας με ρατσιστικό κίνητρο από τα μέλη του Δικτύου κατά τη διάρκεια του 2015 (19.4.2016).

Πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου και Δελτίο Τύπου της συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της καταγραφής περιστατικών βίας με ρατσιστικό κίνητρο το 2015 (19.4.2016).


Δελτίο Τύπου της ΕΕΔΑ αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης του ιδρυτικού της νόμου, όπως ισχύει (11.4.2016)

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

 Άσυλο και Μετανάστευση

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Φεβρουάριο 2017)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος 

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2017)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine