ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Δήλωση της ΕΕΔΑ σχετικά με τις αναφερόμενες πρακτικές επαναπροωθήσεων


Δήλωση της ΕΕΔΑ: Παύση κοινωνικής φροντίδας στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Άμεσος κίνδυνος αστεγίας για χιλιάδες αναγνωρισμένους πρόσφυγες


Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου "Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α΄169), 4375/2016 (Α΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις"


Κοινές συστάσεις των ΕΘΑΔ Ελλάδας, Γερμανίας, Κροατίας και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για τη λήψη άμεσων μέτρων για την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ενόψει και του Covid-19 και την ανάγκη να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την προώθηση των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

 


Δήλωση ΕΕΔΑ: Επανεξέταση των πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της ΕΕ


Συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) με την Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Αυθαίρετες Κρατήσεις πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΕΔΑ τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019. Από την πλευρά της ΕΕΔΑ συμμετείχε η Πρόεδρος Μαρία Γαβουνέλη, ο Α΄Αντιπρόεδρος Γιάννης Ιωαννίδης, η Β' Αντιπρόεδρος Έλλη Βαρχαλαμά και μέλη του επιστημονικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες για την επίσκεψη της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για τις αυθαίρετες κρατήσεις στην Ελλάδα.


Συμμετοχή της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη Διεθνή Διάσκεψη για τα Δικαιώματα των Μεταναστών Εργατών (Κατμαντού, Νεπάλ, 12-14 Νοεμβρίου 2019) με τη συμμετοχή πάνω από 100 εμπειρογνωμόνων σε θέματα μετανάστευσης από Εθνικούς Θεσμούς για την προώθηση και προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς Οργανισμούς, Κράτη, καθώς και εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΕΔΑ Εύα Τζαβαλά εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) και ανέγνωσε τη Δήλωσή του. 

 


Δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη Διάσκεψη για την εικοστή επέτειο του θεσμού του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών (Πόλη του Μεξικό, 12 και 13 Νοεμβρίου 2019). Την Εθνική Επιτροπή εκπροσώπησε και ανέγνωσε τη Δήλωσή της η επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΕΔΑ Δρ. Άννα - Ειρήνη Μπάκα.


Τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (24.10.2019). Την ΕΕΔΑ εκπροσώπησαν ο Α' Αντιπρόεδρος Γιάννης Ιωαννίδης, ο Προεδρεύων του Γ' Τμήματος Σπύρος Απέργης και η Επιστημονική Συνεργάτιδα Εύα Τζαβαλά.


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Περί Διεθνούς Προστασίας: διατάξεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας, ενοποίηση διατάξεων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, αναδιάρθρωση δικαστικής προστασίας αιτούντων άσυλο και άλλες διατάξεις»

 


Δήλωση: Η ΕΕΔΑ καλεί την Πολιτεία να λάβει επειγόντως τα άμεσα μέτρα που υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τους αλλοδαπούς ανήλικους


Ανακοίνωση: Η ΕΕΔΑ για την ανησυχητική κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις τελευταίες εξελίξεις στο άσυλο

 

Έκθεση Αναφοράς της ΕΕΔΑ για το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό Ζήτημα

Μέρος Α΄: Προσφυγικό 

 


Η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη στην Τηλεόραση της Βουλής, στην εκπομπή της δημοσιογράφου Ματρώνης Δικαιάκου για το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό

 


 

Η ΕΕΔΑ υιοθετεί τη Διακήρυξη της Μυτιλήνης για την αξιοπρεπή μεταχείριση όλων των προσώπων που αγνοούνται και απεβίωσαν καθώς και των οικογενειών τους συνεπεία των μεταναστευτικών ταξιδιών


Δήλωση της ΕΕΔΑ σχετικά με τις καταγγελίες για άτυπες επαναπροωθήσεις στον Έβρο (29.11.2018)


Ανακοίνωση: Η ΕΕΔΑ εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για την κατάσταση στα Κέντρα Υποδοχής των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και ιδίως στη Μόρια της Λέσβου (15.10.2018)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την τροποποίηση των διαδικασιών Ασύλου (7.5.2018)


Δήλωση της ΕΕΔΑ για την κατάσταση του συστήματος υποδοχής και ασύλου στη χώρα (22.12.2017)

Δελτίο Τύπου


Ανακοίνωση της ΕΕΔΑ με αφορμή τις καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις στον Έβρο (Ιούλιος 2017)


Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ επί της Έκθεσης του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, François Crépeau, για τη δεύτερη αποστολή του στην Ελλάδα (12 – 16 Μαΐου 2016) (8.6.2017):


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ στο ΣχΝ για την ειδική επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων (20.3.2017) 


Ανακοίνωση της ΕΕΔΑ με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους οκτώ τούρκους στρατιωτικούς (30.1.2017) 


Δήλωση ΕΕΔΑ σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιστροφής προσφύγων στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου (19.12.2016)


Έκθεση ΕΕΔΑ: Oι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων (Δεκέμβριος 2016)


Δημόσια Δήλωση της ΕΕΔΑ με αφορμή την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των οκτώ τούρκων στρατιωτικών  (20.7.2016)


Δημόσια Δήλωση της ΕΕΔΑ για την τροπολογία που αλλάζει τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών (17.6.2016)


Έκθεση της ΕΕΔΑ σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα υπό το πρίσμα του Ν. 4375/2016 (25.4.2016)


Δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για τις σοβαρές διαστάσεις που έχει λάβει το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα (16.3.2016)


Παρατηρήσεις ΕΕΔΑ επί του Σ/Ν που τροποποιεί τους Ν. 3907/2011 και 4251/2014 και προσαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ (7.3.2016) 


Αξιολόγηση των ευρημάτων διενεργηθείσας αυτοψίας από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Συνήγορο του Πολίτη στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών της περιοχής του Έβρου (2011)


Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη (2011)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη "Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις" (2010)


Οι συνθήκες κράτησης σε αστυνομικά κρατητήρια και χώρους κράτησης αλλοδαπών (2010)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα» (2010)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ, επί των μέτρων βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος, της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης αδικημάτων από άτομο με καλυμμένα ή αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και επί της διοικητικής απέλασης και κράτησης των αλλοδαπών (του Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη Θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις») (2009)


Παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΠΔ "Τροποποίηση ΠΔ 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα»" (2009)


H κατάσταση των αλλοδαπών που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια από το Αιγαίο και οι πρακτικές των Λιμενικών Αρχών (2008)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ σχετικά με τη διαδικασία Ασύλου των προσφύγων και ζητήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας (2008)


Δικαίωμα στην Υγεία των Μεταναστών χωρίς Νόμιμα Έγγραφα Παραμονής (2007)


Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Ν. 3536/2007 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (2007)


Παρατηρήσεις επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τίτλο: «Υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία, διαδικασίας εξέτασης, προϋποθέσεις αναγνώρισης, ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και απέλαση. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις. Οικογενειακή επανένωση προσφύγων» (2007)


Προτάσεις σχετικά με το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων (2007)


Απόφαση σχετικά με το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για τους ανιθαγενείς, μέλη της μειονότητας της Θράκης και άλλων ειδικών κατηγοριών αλλοδαπών (2006)


Παρατηρήσεις επί του Νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212) «Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (2005)


Θέσεις σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου περί προσφύγων (2005)


Απόφαση για την προστασία των «de facto προσφύγων» από την Ελληνική Πολιτεία (2003)


Ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης αλλοδαπών εργαζομένων για την αποζημίωσή τους από εργατικά ατυχήματα (2002)


Προτάσεις για την υποδοχή και πρόσβαση αιτούντων άσυλο κατά τη διαδικασία παροχής ασύλου (2002)


Διεθνείς Συμβάσεις Προστασίας Μεταναστών Εργαζομένων και η θέση της Ελλάδας (2002)


Κρίσεις για το σχέδιο νόμου για την κύρωση του «Πρωτοκόλλου για την Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ιδιαίτερα της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης και της Παράνομης Μετανάστευσης» (2002)


Προτάσεις της ΕΕΔΑ, του Συνηγόρου του Πολίτη, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες για τη μετανάστευση και το άσυλο ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002)


Τo καθεστώς προστασίας κοινωνικών δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα: σχετικά ζητήματα και προτάσεις (2001)


Προτάσεις για την προώθηση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού, πλαισίου προστασίας προσφύγων (ασύλου) στην Ελλάδα (2001)


Θέσεις για το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση-Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Μετανάστευση και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια» με ημερομηνία Μάιος 2000 (2000)

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine