ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

ENNHRI

Το 1994 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που λειτούργησε έως το 2013. Το 2013, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EuropeanNetworkofNationalHumanRightsInstitutions) (ΕΔΕΘΔΑ/ENNHRI) συστάθηκε, σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, ως Μη-Κερδοσκοπική Οργάνωση. Σύμφωνα με το Καταστατικό του, το ΕΔΕΘΔΑ/ENNHRI, έχει, περιληπτικά, τους εξής σκοπούς:

 

1)την υποστήριξη της δημιουργίας, της ικανότητας ανάπτυξης και της διαπίστευσης των Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με βάση τις «Αρχές των Παρισίων», του ΟΗΕ, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια,

2)τη διευκόλυνση περιφερειακών δραστηριοτήτων και την επικοινωνία με περιφερειακές δομές, συστήματα και φορείς, και

3)το συντονισμό και την εξυπηρέτηση συντονιστικών δομών, όπως είναι η Διεθνής Επιτροπή Συντονισμού των Εθνικών Θεσμών για την Προώθηση και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (InternationalCoordinatingCommitteeofNationalInstitutionsforthePromotionandProtectionofHumanRights(ICC)) και η Προεδρία του ΕΔΕΘΔΑ/ENNHRI.

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου της Σκωτίας ασκεί σήμερα καθήκοντα Προεδρίας του ΕΔΕΘΔΑ/ENNHRI. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), με διαπίστευση στην ανώτατη βαθμίδα των Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (StatusA), μετείχε ενεργά την Ευρωπαϊκή Ομάδα των Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τώρα είναι μέλος του ΕΔΕΘΔΑ/ENNHRI.

 

Στη Γενική Συνέλευση του ΕΔΕΘΔΑ/ENNHRI, που έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη, στις 15 Νοεμβρίου 2013, υιοθετήθηκε ομόφωνα το ακόλουθο Ψήφισμα, που προτάθηκε από την ΕΕΔΑ: RESOLUTION ON THE INDEPENDENCE OF NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

 Άσυλο και Μετανάστευση

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Φεβρουάριο 2017)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος 

(Ενημέρωση έως Φεβρουάριο 2017)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine