ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

UN CCPR

UN CCPR Concluding Observations - List of Issues / Kαταληκτικές Παρατηρήσεις - Κατάλογος Θεμάτων της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ (Επιτροπή για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα)

CCPR, Concluding observations on the second periodic report of Greece (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ επί της δεύτερης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας), CCPR/C/GRC/CO/2, 3.12.2015 

 

Η ΕΕΔΑ παραθέτει στα Ελληνικά τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ επί της δεύτερης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας

CCPRList of issues in relation to the second periodic report of Greece (Κατάλογος θεμάτων σε σχέση με τη δεύτερη περιοδική έκθεση της Ελλάδας), 2.4.2015


CCPR, Concluding observations of the Human Rights Committee, GREECE (Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, ΕΛΛΑΔΑ), CCPR/CO/83/GRC, 25.4.2005

CCPR, List of issues to be taken up in connection with the consideration of the initial report of Greece (CCPR/C/GRC/2004/1) (Κατάλογος θεμάτων σε σχέση με την εξέταση της αρχικής έκθεσης της Ελλάδας (CCPR/C/GRC/2004/1)), CCPR/C/83/L/GRC, 1.12.2004 

 

UN CCPR Communications / Αναφορές στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ (Επιτροπή για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα)


CCPR, Communication Νo. 2242/2013 (
Αναφορά υπαριθ. 2242/2013), CCPR/C/118/D/2242/2013, 3.1.2017

CCPR, Communication No. 1558/2007 (Αναφορά υπαριθ. 1558/2007), CCPR/C/105/D/1558/2007, 30.8.2012

CCPR, Communication No. 1507/2006 (Αναφορά υπ’ αριθ. 1507/2006), CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1, 7.1.2011

CCPR, Communication No. 1507/2006 (Αναφορά υπ’ αριθ. 1507/2006) CCPR/C/100/D/1507/2006, 30.11.2010

CCPR, Communication No. 1799/2008 (Αναφορά υπ’ αριθ. 1799/2008), CCPR/C/99/D/1799/2008, 14.9.2010

 

CCPR, Communication No. 1572/2007 (Αναφορά υπ’ αριθ. 1572/2007), CCPR/C/98/DR/1572/2007, 10.5.2010

 

CCPR, Rapport intérimaire du Comité des droits de l’homme sur la suite donnée aux communications individuelles (Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με την πορεία ατομικών αναφορών), CCPR/C/97/3, 8.10.2009

 

CCPR, Communication No. 1570/2007 (Αναφορά υπ αριθ. 1570/2007), CCPR/C/95/D/1570/2007, 29.4.2009

 

CCPR, Communication Νο. 1486/2006 (Αναφορά υπαριθ. 1486/2006), CCPR/C/93/D/1486/2006, 5.8.2008

 

CCPR, Communication No. 1070/2002 (Αναφορά υπαριθ. 1070/2002), CCPR/C/86/D/1070/2002, 26.4.2006

 

CCPR, Communication No. 1235/2003 (Αναφορά υπαριθ. 1235/2003), CCPR/C/82/D/1235/2003, 11.11.2004

 

CCPR, Communication Νο. 870/1999 (Αναφορά υπαριθ. 870/1999)CCPR/C/81/D/870/1999, 19.8.2004

 

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine