ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

Statement published by the CoE Commissioner for Human Rights (21.11.2016)

“I regret to learn that the bill on the establishment of a national mechanism for investigating incidents of arbitrariness in security forces and in detention facilities that the Standing Committee on Public Administration, Public Order and Justice of the Greek Parliament discusses tomorrow, falls short of establishing a really effective mechanism. The current bill disregards the recommendations that both the Greek National Commission for Human Rights and I made to enhance effectiveness. I urge the members of Parliament to reconsider the bill and amend it in line with my recommendations and international standards.

- My Letter, dated 25 July 2016 (see images), to Mr N. Toskas, Alternate Minister of Interior and of Administrative Reconstruction of Greece, and to Mr N. Paraskevopoulos, Minister of Justice of Greece: http://bit.ly/2gdfDCo 

- Recommendations from the Greek National Commission for Human Rights: http://bit.ly/2fk64Cn

 

Δήλωση του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης (21.11.2016)

« Ενημερώθηκα με λύπη ότι το Σχέδιο Νόμου για τη δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησηςτο οποίο πρόκειται να συζητηθεί αύριο στη διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν εξασφαλίζει τη δημιουργία ενός πραγματικά αποτελεσματικού μηχανισμού. Το παρόν Σχέδιο Νόμου παραβλέπει τις συστάσεις που η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κι εγώ διατυπώσαμε προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτής. Προτρέπω τα μέλη του Κοινοβουλίου να αναθεωρήσουν το Σχέδιο Νόμου και να το τροποποιήσουν σύμφωνα με τις συστάσεις μου και τα διεθνή πρότυπα.  

Η επιστολή μου, της 25ης Ιουλίου 2016, στον κ. Τόσκα, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και στον κ. Ν. Παρασκευόπουλο, Υπουργό Δικαιοσύνης της Ελλάδας: http://bit.ly/2gdfDCo

 

Συστάσεις από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου http://bit.ly/2fk64Cn »

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 

 

 Κατάλογος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(Ενημέρωση Απρίλιος 2019) 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 2017

 

  

Για τις Εκθέσεις των Υπουργείων για το έτος 2017 βλ. εδώ


 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος

(Ενημέρωση έως Απρίλιο 2019)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Συνοδευόμενοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση

Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες υπό κράτηση 

Δουλεία, ειλωτεία και αναγκαστική εργασία

Αντίρρηση Συνείδησης 

Ρητορική Μίσους 

Βία κατά των γυναικών

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine