Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών - CEDAW (στα αγγλικά)

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.