ΑΘΗΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Η Αθηνά Κοντογιάννη είναι απόφοιτη Νομικής και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο αστικό δίκαιο «με Άριστα» από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κρατική υποτροφία. Αποτελεί μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999 και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία ως νομικός σύμβουλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων και των Υπουργείων Δικαισύνης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Τα βασικά ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στον τομέα της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και της καλής νομοθέτησης, καθώς και στο δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή υπό συγκριτική σκοπιά στην Ευρώπη, ενώ είναι βαθιά γνώστης θεμάτων δημόσιας διοίκησης. Διαθέτει αρκετές επιστημονικές και άλλες δημοσιεύσεις, κυρίως σε σχέση με την Οδηγία 1999/44/ΕΚ για την ευθύνη του πωλητή στην πώληση αγαθών και με την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. H κ. Κοντογιάννη είναι Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας από τον Οκτώβριο 2014.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.