ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Η Αικατερίνη Πουρναρά γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι απόφοιτη του τμήματος Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Οικονομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου.

Έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος και μέλος της ομάδας εργασίας COPEN του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τη Συνεργασία επί Ποινικών Θεμάτων με θέμα την Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής (EPPO), ενώ ήταν μέλος σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ενσωμάτωση  Αποφάσεων – Πλαίσιο για τη δέσμευση και δήμευση, Επισκόπηση Εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC)). Έχει συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πρόγραμμα JustROM CoE/EC για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των γυναικών Ρομά, με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) για την νομική υποστήριξη μελών θεραπευτικών προγραμμάτων καθώς και με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της ομάδας εμπειρογνωμόνων (Legal Experts Advisory Panel) της μη κυβερνητικής οργάνωσης Fair Trials International.

Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.