ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γιώργος Π. Νικολόπουλος είναι Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα Κοινωνιολογίας / Τομέας Εγκληματολογίας) και Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών (σε αναστολή κατά τη διάρκεια της θητείας του). Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1982), στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Εγκληματολογικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου (1985) και αναγορεύθηκε Διδάκτορας Εγκληματολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain (1993). Είναι μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (ΚΕΣΦ) και διατέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» - Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2010-2013 και 2013-2016). Έχει δημοσιεύσει τις μονογραφίες «Κράτος, ποινική εξουσία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μια εγκληματολογική προσέγγιση» (Κριτική, 2002), «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας αντεγκληματικής πολιτικής. Το “Πρόγραμμα της Χάγης” και η εφαρμογή του» (Νομική βιβλιοθήκη, 2008), «Διακρατικές μετακινήσεις κρατουμένων και κοινωνική επανένταξη στο ‘χώρο ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης’» (Νομική βιβλιοθήκη, 2014), καθώς και μελέτες  σχετικά με την αντεγκληματική πολιτική και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων, την εγκληματολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας, το μεταναστευτικό ζήτημα, το σωφρονιστικό σύστημα, κ.ά.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.