ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΕΡΒΑ

Η Ευαγγελία Ζέρβα εργάζεται στη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αντικείμενο εργασιών τη συνεργασία και την επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς (Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ) σε θέματα απασχόλησης, προάσπισης κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας. Εκπροσωπεί την ελληνική Κυβέρνηση στις εργασίες των ως άνω διεθνών οργανισμών για τα θέματα αυτά.

Είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.