ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΟΥ

Ο Νικόλαος Π. Ανάγνου είναι Kαθηγητής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Έλαβε το Πτυχίο Ιατρικής και τη Διδακτορική Διατριβή με άριστα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στην Παθολογία (1977) και την Αιματολογία (1980) και είχε εκτενή μεταδιδακτορική κατάρτιση στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (ΝΙΗ) των ΗΠΑ στη Μοριακή Βιολογία και Μοριακή Γενετική (1980-1986). Σταδιοδρόμησε ως Assistant Professor Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου της Washington (Seattle), και αργότερα ως Aναπληρωτής Καθηγητής καί Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης (1988-1998) και ως Μέλος του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (1991-2004) στο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας.

Εχει συνεισφέρει διεθνώς στην ανακάλυψη νέων μηχανισμών ρύθμισης των γονιδίων της αιμοσφαιρίνης και συμμετέσχε στην πρώτη επιτυχή μελέτη ενεργοποίησης των εμβρυϊκών γονιδίων της σφαιρίνης σε θαλασσαιμικό ασθενή. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών της αναπτυξιακής ρύθμισης της μεταστροφής της αιμοσφαιρίνης και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων γονιδιακής θεραπείας των αιμοποιητικών διαταραχών. Πρόσφατα ανέπτυξε ένα νέο πεδίο έρευνας, της Αναγεννητικής Ιατρικής, με την μελέτη της βιολογίας των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων και την αξιοποίησή τους στη θεραπεία εκφυλιστικών διαταραχών.

Eχει πραγματοποιήσει 125 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε μείζονα διεθνή περιοδικά όπως το Science, New England Journal of Medicine, Proceedings of the National Academy of Sciences, Lancet, Blood, EMBO Journal, και Nature Genetics. Το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 6.000 αναφορές, με h-Index 40. Η έρευνά του έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έχει τιμηθεί με διακεκριμένα βραβεία και ερευνητικές επιχορηγήσεις από διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, ενώ το 1991 εξελέγη Μέλος της επίλεκτης Αμερικανικής Εταιρείας για την Κλινική Ερευνα, της Αmerican Society for Clinical Investigation.

Περαιτέρω, δραστηριοποιείται ενεργά στην Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή εκπαίδευση και στο Εργαστήριό του έχει εκπαιδευθεί ένας σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων. Το 2003 καθιέρωσε ένα νέο καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (PhD Program) στην Μοριακή Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιχορηγούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Συμμετέχει στις Συντακτικές Επιτροπές σημαντικών περιοδικών του πεδίου, και είναι Eιδικός Σύμβουλος (Expert Advisor) της Τράπεζας Δεδομένων HbVar. Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας και Τεχνολογίας και της Επιτροπής Γονιδιακής Θεραπείας του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας, της Εθνικής Επιτροπής Σπανίων Νόσων και Παθήσεων, της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Εθνικός Εμπειρογνώμων της Επιτροπής του 6ου Προγράμματος Πλαισίου και του Forum για την Eρευνητική Διαχείριση στον Τομέα της Ερευνας Γονιδιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και πρόσφατα είναι Εκλεγμένος Πρόεδρος (President-Elect) της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.