ΣΟΦΙΑ ΔΟΥΚΙΑΤΖΑΚΗ

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Από το 1996 έως το 2002 εργάστηκα ως account officer στην Εfg Eurobank Ergasias A.E. ενώ το έτος 2003 κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία ως Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων –Οικονομικός όπου και υπηρετώ έως και σήμερα, φέροντας το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ως Τμηματάρχης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής θητείας μου συμμετείχα σε επαγγελματική μετεκπαίδευση της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας που διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο επιμόρφωσης των Επιτελών –Στελεχών του Σώματος καθώς και σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) σε θέματα Ηγεσίας και Διαχείρισης Αλλαγών, Στρατηγικών Επιπτώσεων του Προγράμματος της Χάγης σε Ηγέτες των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Αστυνομικής Δεοντολογίας και Διαχείρισης Διαφορετικότητας.
Γνωρίζω πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.