Επιστολή της ΕΕΔΑ προς τον Γ.Γ. του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Eπιστολή της ΕΕΔΑ προς τον Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου κο Πάτροκλο Γεωργιάδη σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕΔΑ στις Επιτροπές των άρθρων 49 και 50 του ν. 4960/22.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.