Παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το Σχέδιο Νόμου "Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη"

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.