Πρόταση για την επικύρωση του Δωδέκατου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ που προβλέπει γενική απαγόρευση διακρίσεων

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.