Η ΕΕΔΑ εκφράζει την ανησυχία της για τα προβλήματα στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και/ή ΕΕΑ

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), Μαρία Γαβουνέλη, απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία η ΕΕΔΑ εφιστά την προσοχή της Πολιτείας στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που φοιτούν με παράλληλη στήριξη ή σε τμήματα ένταξης γενικών σχολείων ή σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Αφουγκραζόμενη την έκδηλη ανησυχία, αφενός, των εκπαιδευτικών, αφετέρου, της ευρύτερης κοινωνίας, ένα μήνα περίπου μετά την έναρξη του διδακτικού έτους, η ΕΕΔΑ διαπιστώνει ότι οι ελλείψεις και τα λειτουργικά κενά τόσο στις ΣΜΕΑΕ, όσο και στα γενικά σχολεία όπου είτε λειτουργούν Τμήματα Ένταξης, είτε υπάρχει έγκριση για στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και/ή παράλληλη στήριξη είναι πολλά και σημαντικά. Επισημαίνει επίσης με αγωνία ότι η αδυναμία της Πολιτείας να ικανοποιήσει επαρκώς και έγκαιρα τις βασικές ανάγκες και να διασφαλίσει την ένταξη και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία και/ή ΕΕΑ εντείνει και βαθαίνει τις διακρίσεις, το στιγματισμό και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι μαθητές αυτοί, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στην εκπαίδευση και ισοδυναμεί με έμμεσο αποκλεισμό τους από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την επιστολή της ΕΕΔΑ

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.