Υπόμνημα της ΕΕΔΑ στην τετραετή αναλυτική έκθεση του 2022 της ΥΑ του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης

Λογότυπο της ΕΕΔΑ

Υπόμνημα της ΕΕΔΑ στην τετραετή αναλυτική έκθεση του 2022 της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.