Συνεισφορά της ΕΕΔΑ στη διαδικασία κατάρτισης καταλόγου θεμάτων ενόψει της εξέτασης της Χώρας από την Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων των Η.Ε.

GNCHR Logo

Συνεισφορά της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη διαδικασία κατάρτισης καταλόγου θεμάτων ενόψει της εξέτασης της Χώρας κατά  την 73η Συνεδρίαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων (19 Απριλίου με 13 Μαΐου 2022)
 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.