Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του σχεδίου της έβδομης περιοδικής έκθεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Διεθνή Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.