Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ επι της Δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας

Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ επί της Δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας (Νοέμβριος 2015)

Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕΔΑ

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.