Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ επί της 5ης Ελληνικής Έκθεσης για την εφαρμογή του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ (στα αγγλικά) επί της 5ης Ελληνικής Έκθεσης για την εφαρμογή του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Περίοδο Αναφοράς 1.1.2017 - 31.12.2020). 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.