Κείμενο Παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ επί της Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή του ΔΣΑΠΔ

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Κείμενο παρατηρήσεων της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) επί του Σχεδίου της Τρίτης Περιοδικής Έκθεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) 

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.