Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ στο σχέδιο απάντησης της Ελλάδας για την κατάρτιση του καταλόγου θεμάτων της περιοδικής Έκθεσης για τη CEDAW

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Κείμενο παρατηρήσεων της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στο σχέδιο απάντησης της Ελλάδας για την κατάρτιση του καταλόγου θεμάτων (list of issues) ενόψει της υποβολής της 8ης και 9ης περιοδικής Έκθεσης για τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

 

Το κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά. 

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.