Συνεισφορά της ΕΕΔΑ στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια 2019 – 2024

Συνεισφορά της ΕΕΔΑ στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια 2019 – 2024, κατ’ εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325/2000 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.