Καταληκτικές παρατηρήσεις της ενοποιημένης 8ης και 9ης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας αναφορικά με την υλοποίηση της Σύμβασης CEDAW στα ελληνικά

Logo Ηνωμένων Εθνών και Σύμβασης CEDAW

Καταληκτικές παρατηρήσεις της ενοποιημένης 8ης και 9ης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας  αναφορικά με την υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) στα ελληνικά

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ως αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης CEDAW προχώρησε στη μετάφραση των καταληκτικών παρατηρήσεων (συστάσεων) της Επιτροπής CEDAW προς την Ελλάδα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 19 Φεβρουαρίου 2024, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της χώρας μας από την Επιτροπή CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination  Against  Women), στις  6  Φεβρουαρίου  2024,  στην  έδρα  του  ΟΗΕ  στη  Γενεύη, μετά την υποβολή  της  8ης  και  9ης Εθνικής Περιοδικής  Έκθεσης (CEDAW/C/GRC/8-9) τον  Μάιο  2023.  Στόχος  της  εξέτασης των Κρατών-Μελών από την Επιτροπή CEDAW, η  οποία  πραγματοποιείται  περίπου  ανά  τετραετία,  είναι  η ανάδειξη των θετικών εξελίξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε Κράτος-Μέλος, μέρος της Σύμβασης στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών. Οι Καταληκτικές  Παρατηρήσεις θα  αποτελέσουν  τη  βάση  για  το σχεδιασμό νέων πολιτικών, αλλά και της επόμενης περιοδικής Έκθεσης.

Η ΕΕΔΑ υπενθυμίζει, ότι η Σύμβαση  για  την  Εξάλειψη  των  Διακρίσεων  κατά  των  Γυναικών  έχει  κυρωθεί  με νόμο  από  την  Ελλάδα  ήδη  από  το  1983  (Ν.  1342/1983)  και  αποτελεί  το σημαντικότερο κείμενο διεθνώς για την προώθηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών συνιστώντας για κάθε χώρα που το έχει επικυρώσει οδικό χάρτη για τη λήψη νομοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Μάλιστα η CEDAW είναι μία από τις ευρύτερα κυρωμένες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ως συμβουλευτικό όργανο και εθνικός θεσμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας, συμμετείχε με διακριτό ρόλο, κατά την περιοδική αξιολόγηση της Ελλάδας από την Επιτροπή για την εφαρμογή της Σύμβασης CEDAW, εκπροσωπούμενη από την Πρόεδρό της Μαρία Γαβουνέλη και την Επιστημονική Συνεργάτιδα Κατερίνα Χαροκόπου. Δείτε τη σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο της ΕΕΔΑ εδώ.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.