Προφορική Δήλωση της ΕΕΔΑ στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Human Rights Committee) του ΟΗΕ κατά την εξέταση της Δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.