Απόφαση σχετικά με την Αναφορά-Αίτηση της «Ιεράς Συνόδου των Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών (Γ.Ο.Χ) Ελλάδος» για παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.