Προφορική δήλωση της ΕΕΔΑ ενώπιον της Επιτροπής της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων Κατά των Γυναικών (CEDAW)

Προφορική δήλωση της ΕΕΔΑ ενώπιον της Επιτροπής της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων Κατά των Γυναικών (CEDAW). Οι Επιστημονικές Συνεργάτιδες Κατερίνα Χαροκόπου και Εύα Τζαβαλά παρουσίασαν συνοπτικά τις απόψεις και προτάσεις της ΕΕΔΑ για την ισότητα των φύλων στην εργασία, την ενδυνάμωση των γυναικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως ενόψει των μέτρων εγκλεισμού σε καιρό πανδημίας και την στήριξη των ευάλωτων ομάδων γυναικών, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι ρομά και οι αλλοδαπές. Θυμίζουμε ότι η Σύμβαση έχει επικυρωθεί από 189 κράτη τα οποία έχουν αναλάβει να εξασφαλίσουν την ισότητα των δικαιωμάτων του άνδρα και της γυναίκας στην άσκηση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα πρόκειται να αξιολογηθεί το προσεχές διάστημα για την πρόοδο εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης στη χώρα μας. Η ΕΕΔΑ ως συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας θα συνδράμει την Ελληνική Πολιτεία κατά τη διαδικασία αυτή.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.