Παρέμβαση της ΕΕΔΑ στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής με θέμα: "Ενδοοικογενειακή βία στον καιρό του κορονοϊού: Οι γυναικείες οργανώσεις καταθέτουν την εμπειρία τους"

Παρέμβαση της ΕΕΔΑ στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής με θέμα: "Ενδοοικογενειακή βία στον καιρό του κορονοϊού: Οι γυναικείες οργανώσεις καταθέτουν την εμπειρία τους". Την ΕΕΔΑ εκπροσώπησε η επιστημονική συνεργάτιδα Κατερίνα Χαροκόπου

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.