Σύσταση προς Υποστήριξη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης - Εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Σύσταση προς Υποστήριξη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης - Εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 15 Οκτωβρίου 2020 (Η μετάφραση στα ελληνικά έγινε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας)

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.