Παρατηρήσεις και προτάσεις πάνω στο σχέδιο νόμου για την «Αναμόρφωση της Ποινικής Νομοθεσίας Ανηλίκων»

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.