Θέσεις και προτάσεις επί του ζητήματος της ελεύθερης κυκλοφορίας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (μεταλλαγμένων) και Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων (ΓΤΤ) στην ελληνική αγορά

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.