Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ στην Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 29845/2021 σχετικά με τα τεκμήρια για την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αλλοδαπού που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ στην Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 29845/2021 σχετικά με τα τεκμήρια για την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αλλοδαπού που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια. Το κείμενο υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 20.5.21.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.