Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) για τα δικαιώματα των μεταναστών στα σύνορα

Πίνακας: 10 συστάσεις του ENNHRI για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) για τα δικαιώματα των μεταναστών στα σύνορα. Η ΕΕΔΑ συνέβαλε ουσιαστικά τα τελευταία 2 χρόνια με ποικίλες δράσεις της στην ανάδειξη των καλών πρακτικών και των προκλήσεων στη διαχείριση με ανθρωποκεντρικό τρόπο των ροών στα σύνορα της Ελλάδας, διατυπώνοντας από κοινού με ομόλογους θεσμούς συστάσεις για μια ευαίσθητη στα ανθρώπινα δικαιώματα διακυβέρνηση των συνόρων συνολικά στην Ευρώπη.

Το κείμενο της Έκθεσης

Περισσότερες πληροφορίες για το project του ENNHRI για τα δικαιώματα των μεταναστών στα σύνορα

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ENNHRI στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.