Προτάσεις της ΕΕΔΑ για την Κοινωνική Ένταξη των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας

Παιδιά από χαρτί σε κύκλο κρατιούνται από το χέρι

Η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας είναι μία πολύπλευρη, περίπλοκη και σταδιακή διαδικασία με διαστάσεις νομικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής υφής που είναι όλες σημαντικές για την ικανότητα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία στην κοινωνία ως πλήρη μέλη της. Επιπλέον απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της ετοιμότητας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας να προσαρμοστούν στην Ελλάδα χωρίς να αποποιηθούν την πολιτισμική τους ταυτότητα και της αντίστοιχης προθυμίας και ετοιμότητας της ελληνικής κοινωνίας και των θεσμών της δημόσιας διοίκησης να υποδεχθούν τους πρόσφυγες και να ανταποκριθούν στις ανάγκες ένταξης ενός διαφορετικού πληθυσμού.


Οι προτάσεις που ακολουθούν στηρίζονται στα κυριότερα συμπεράσματα της διημερίδας σχετικά με την ένταξη δικαιούχων κοινωνικής προστασίας που διοργανώθηκε από την ΕΕΔΑ και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στις 18 & 19 Δεκεμβρίου 2019. Για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα οι προτάσεις προσαρμόστηκαν στις νομοθετικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

 

 

Δείτε ολόκληρο το κείμενο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

Προτάσεις της ΕΕΔΑ για την Κοινωνική Ένταξη των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.