Δήλωση της ΕΕΔΑ για την υπόθεση της μεταγωγής του Β.Δημάκη

Δήλωση της ΕΕΔΑ για την υπόθεση της μεταγωγής του Β.Δημάκη

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.