Παρατηρήσεις επί του «Σχεδίου Έκθεσης της Ομάδος Εργασίας για τις Αυθαίρετες Κρατήσεις, όσον αφορά επίσκεψη της στην Ελλάδα (21-31 Ιανουαρίου 2013)»

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.