Η ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο σχέδιο Συνθήκης για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.