Γνώμη για τις προτάσεις Αποφάσεων-Πλαισίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λάακεν για την τρομοκρατία και το ένταλμα σύλληψης

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.