Αικατερίνα Παπανικολάου

Η Δρ. Αικατερίνα Παπανικολάου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές D.E.A. de droit public interne στο Πανεπιστήμιο Panthéon – Assas, Paris II (Sorbonne) και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas, Paris II (Sorbonne). Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και μέλος της Ολομέλειας στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου, καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διετέλεσε Ειδική Επιστημονική Νομική Συνεργάτις στον Συνήγορο του Πολίτη, Επιστημονική Νομική Συνεργάτις στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Νομική Σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπήρξε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως, το πεδίο των ατομικών δικαιωμάτων και τη λειτουργία των θεσμών του κράτους δικαίου. Έχει συγγράψει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε δόκιμα επιστημονικά περιοδικά, ενώ παρεμβαίνει επικαίρως με θέσεις της στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.