Αικατερίνη Ηλιάδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο», Τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Πτυχίο Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (1992), Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Νομικής ΑΠΘ μ(1996), Διδακτορικό Δίπλωμα (Doktor der Rechte) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Regensburg (1998). Έχει δημοσιεύσει τέσσερεις μονογραφίες και περισσότερες από 70 μελέτες σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους επί θεμάτων Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δικαίου της Ενέργειας και Δικαίου του Περιβάλλοντος.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.