Γεώργιος Κόντης

Ο Γεώργιος Κόντης είναι Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από την ίδια Σχολή στο επιστημονικό πεδίο της Πολιτικής Δικονομίας. Μέρος της διδακτορικής του έρευνας πραγματοποιήθηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Freiburg της Γερμανίας. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, μελέτες και άρθρα σε σχέση με το Δικονομικό Δίκαιο. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων και της Επιστημονικής Ένωσης για το Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε συνέδρια και σεμινάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, ενώ παρουσιάζει σεμινάρια για δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές σχετικά με ζητήματα, τα οποία άπτονται του γνωστικού πεδίου του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως δικηγόρος εξειδικεύεται σε υποθέσεις τραπεζικού, αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.