Ευγενία Πρεβεδούρου

H Ευγενία Πρεβεδούρου είναι καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο. Γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986). Είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών DEA δημοσίου δικαίου και DEA κοινοτικού δικαίου. Είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου PARIS II με τον βαθμό Très honorable avec félicitations, για τη διδακτορική διατριβή που εκπόνησε υπό την εποπτεία του καθηγητή Yves Gaudemet με θέμα: Les recours administratifs obligatoires. Étude comparée des droits allemand et français, δημοσιευθείσα στον εκδοτικό οίκο LGDJ, στη σειρά Bibliothèque de Droit Public. Από την 1η Ιανουαρίου 1992 έως την 15η Οκτωβρίου 2001 εργάστηκε ως μόνιμη υπάλληλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1988. Δίδαξε, ως επισκέπτης καθηγητής (professeur invité), στα Πανεπιστήμια PARIS I και PARIS II και στο Πανεπιστήμιο Montpellier I. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2020 ήταν μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Έχει συγγράψει επτά μονογραφίες και μεγάλο αριθμό μελετών σε πολλά πεδία του διοικητικού δικαίου, στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα. Αναφορές στο έργο της υπάρχουν σε μονογραφίες και μελέτες στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις διαφόρων φορέων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετείχε σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.