ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Γενεύης, στέλεχος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α’. Στα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η σύνταξη νομικών γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων δημοσίου διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η σύνταξη, η επιμέλεια και η συμμετοχή στην παρουσίαση εθνικών εκθέσεων που υποβάλλονται σε διεθνή όργανα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συμμετοχή σε συνόδους της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις διεθνών κειμένων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σε επιτροπές, ομάδες εργασίες και συναντήσεις των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. Είναι συγγραφέας μονογραφιών, άρθρων και συμβολών σε ομαδικά έργα, μεταξύ των οποίων:

  • «Unité et diversité: notions autonomes et marge d’appréciation des Etats dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme», Editions Bruylant, Bruxelles, 1996,
  • Συμβολή στο συλλογικό έργο «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερμηνεία κατ’άρθρον», Διεύθυνση Έκδοσης: Λ.-Α. Σισιλιάνος, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2η Έκδοση, 2017.

Συμμετέχει, τέλος, σε συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.