ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΣΑΓΡΗΣ

Είναι πτυχιούχος πολιτικής επιστήμης και διεθνών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές (ειδίκευση: Ευρωπαϊκή Διοίκηση).

Από το 2015 προΐσταται στο Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με κύρια καθήκοντα την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις αποφάσεις του ΕυρΔΔΑ.
Μιλάει ελληνικά (μητρική) και αγγλικά.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.