ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

O Ιωάννης Βαρδακαστάνης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1957. Σε όλη τη διάρκεια της ζωή του αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο. Από το 1993 κατέχει τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία – Ε.Σ.Α.μεΑ., που αποτελεί το τριτοβάθμιο κοινωνικο-συνδικαλιστικό όργανο του αναπηρικού κινήματος της Ελλάδας, και από το 1999 τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία -EDF, που αποτελεί το τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος. Από το 2007, εκπροσωπεί το EDF στη Διεθνή Συμμαχία για την Αναπηρία (International Disability Alliance -IDA) , στην οποία κατά την περίοδο 2010 – 2012 κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου και την περίοδο 2012 – 2014 τη θέση του Προέδρου. Έκτοτε μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Ταμία. Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - ΕΟΚΕ, εκπροσωπώντας από το 2010 την Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ομάδα ΙΙΙ, στην οποία κατέχει μία εκ των θέσεων των Αντιπροέδρων της Ομάδας. Επιπρόσθετα, είναι μέλος της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας – ΟΚΕ, καθώς και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.