ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

O Ιωάννης Βαρδακαστάνης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1957. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωή του αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο. Είναι Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ., που αποτελεί το τριτοβάθμιο κοινωνικο-συνδικαλιστικό όργανο του αναπηρικού κινήματος της Ελλάδας, και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία-EDF, που αποτελεί το τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος. Από το 2007 εκπροσωπεί το EDF στη Διεθνή Συμμαχία για την Αναπηρία (International Disability Alliance -IDA), στην οποία, κατά την περίοδο 2010 – 2012, διατέλεσε Αντιπρόεδρος και την περίοδο 2012 - 2014 Πρόεδρος. Από το 2014 έως και το 2021 κατείχε τη θέση του Ταμία, ενώ μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2021 επανεκλέγη Προέδρος. Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - ΕΟΚΕ, εκπροσωπώντας από το 2010 την Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ομάδα ΙΙΙ. Μάλιστα είναι ένας εκ των Αντιπροέδρων αυτής της Ομάδας. Επιπρόσθετα, είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ, της  Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας - ΟΚΕ, και της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας- ΕΑΠ.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.