Ιωάννης Λυμβαίος

Ο Ιωάννης Λυμβαίος έχει σπουδές τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Ισπανία, στον τομέα των Οικονομικών και στον τομέα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, μιλάει Αγγλικά, Ισπανικά, Καταλανικά και είναι έγγαμος με δύο γιούς.

Από το 2004 εργάζεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (νυν ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., μετέπειτα ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και ως εργαστηριακός συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Πειραιά (Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τεχνικών Εφαρμογών), ωρομίσθιος καθηγητής στα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής του ΑΤΕΙ Πειραιά, εισηγητής σε προγράμματα ΛΑΕΚ για την επιμόρφωση ενηλίκων και ως Εσωτερικός Ελεγκτής-μέλος του Ε.Ι.Ε.Ε. στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (2004-2010).

Από το 2021 είναι Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ και από το Μάρτιο του 2019 είναι Οργανωτικός Γραμματέας και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Είναι εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών και σε Επιτροπές (Μέλος στην Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή-Ο.Κ.Ε. από το 2015, Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το 2016, Μέλος της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-Ε.Ε.Δ.Α. από το 2017, Μέλος του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών-Σ.Α.Σ. από το 2018, Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ από το 2018, Μέλος στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ από το 2021, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Υιοθεσίας και Αναδοχής κ.α.), είναι ενεργό μέλος σε πρωτοβάθμια Σωματεία Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Διετέλεσε Υπεύθυνος Θεμάτων Βαριάς Αναπηρίας και Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ και Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ (2010-2021), Γενικός Γραμματέας (2009-2011) και Πρόεδρος (2011-2019) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ-ΠΟΣΓΚΑμεΑ και μέλος Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Αττικής (2012-2017).

Από το 2001 έχει διατελέσει μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Υγείας, Παιδείας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΕΟΤ, καθώς επίσης διετέλεσε μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Είναι πιστοποιημένος εισηγητής σε προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων του ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα για την επιχειρηματικότητα και για τα άτομα με αναπηρία κι έχει πραγματοποιήσει πλήθος εισηγήσεων σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και διεθνώς.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.