Ιωάννης Λυμβαίος

Ο Ιωάννης Λυμβαίος έχει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Ισπανία στον τομέα των Οικονομικών και της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και εργάζεται στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης-ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Είναι έγγαμος με δύο γιούς.

Από το 2017 είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ και από το Μάρτιο του 2019 είναι Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Επιπρόσθετα είναι Αναπληρωματικό Μέλος στην Ελληνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από το 2017, Αναπληρωματικό Μέλος στην Ελληνική Ο.Κ.Ε. από το 2015, Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το 2016, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Υιοθεσίας και Αναδοχής και από το 2004 είναι ενεργό μέλος σε πρωτοβάθμια Σωματεία Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας (2009-2011) και Πρόεδρος (2011-2019) της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και μέλος του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Αττικής (2012-2017).

Εργάστηκε ως: μισθωτός, εργαστηριακός συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Πειραιά (Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τεχνικών Εφαρμογών), ωρομίσθιος καθηγητής στα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής του ΑΤΕΙ Πειραιά, εισηγητής σε προγράμματα ΛΑΕΚ για την επιμόρφωση ενηλίκων, Εσωτερικός Ελεγκτής - μέλος του Ε.Ι.Ε.Ε. στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (2004-2010).

Από το 2001 έχει διατελέσει μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Υγείας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κι έχει δημοσιεύσει άρθρα για την επιχειρηματικότητα και για τα άτομα με αναπηρία.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.