ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΓΟΔΗΜΟΥ

Η Καλλιόπη Λαγοδήμου εργάζεται στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με αντικείμενο εργασίας -μεταξύ άλλων- την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων καθώς επίσης τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ παρακολουθεί μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Έχει εργαστεί πολλά χρόνια στον χώρο της επικοινωνίας, τόσο στον Τύπο, όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Μιλά άριστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Copyright © 2020 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.